Seminarier

Har du överblick på din portfölj?

Beskrivning

Många av oss som arbetar med IP brottas regelbundet med […]

Datum och Tid

7 december, 07.30 - 09.00

Plats

IPQ, Vasagatan 11, 11 trappor

Felsatsningar är kostsamma

Beskrivning

Hur säkerställer du att era investeringar i intellectual property skapar […]

Datum och Tid

17 november, kl 08.30-09.15

Plats

Webinar
1 2 3 4