Methods, Tools & Models

Methods. Tools, Modelsipq

 

För att överbrygga perspektiven mellan våra specialisttjänster och managementkonsulttjänster har vi utvecklat verktyg för att hjälpa våra kunder att identifiera sin externa position samt sin interna förmåga att hantera innovation och IP. Med stöd av våra metoder, modeller och verktyg skapar vi anpassade IP-lösningar för specifika behov.

IPQ levererar anpassade modeller såsom:

  • Operations analysis
  • Market position
  • Licensiering
  • Market entry
  • Incitamentssystem
  • Värdering
  • Innovation Radar