Aktuellt

Rätten att bli glömd

I ett färskt avgörande slår EU-domstolen i Luxembourg fast att Google och andra sökmotorer är skyldiga att ta bort länkar till webbsidor i sina sökresultatlistor om personen du googlat på begärt att bli glömd.

Vilka effekter kommer detta att få? Läs mer här….

Vem bestämmer över upphovsrätten?

Upphovsrätten regleras på EU-nivå genom 11 EU-direktiv. Frågan är hur det nya Europaparlamentet kommer att agera och hur – om – upphovsrätten kommer att moderniseras under den kommande femårsperioden. För en fungerande framtida digital marknad krävs reformer.

Vilka beslut kommer Europaparlamentet att fatta kring upphovsrätten? Läs mer här….

1 5 6 7