Aktuellt

Varumärkesskydd i politiken

Såhär i valtider är det offentliga rummet tapetserat med blommiga partiloggor och väljare ska lockas med kärnfulla slogans som ”Närodlad […]

Hur talar man IP?

Vi på IPQ jobbar ständigt på att förenkla och förbättra vår kommunikation för att öka förståelsen mellan konsult och klient. Vi tror att även det svåra kan göras enkelt och att det är vi som konsulter…

Vår medarbetare Olle Bratt ger sin syn på IP-språket och de förändringar som han tror att branschen står inför. Läs mer här….

Rätten att bli glömd

I ett färskt avgörande slår EU-domstolen i Luxembourg fast att Google och andra sökmotorer är skyldiga att ta bort länkar till webbsidor i sina sökresultatlistor om personen du googlat på begärt att bli glömd.

Vilka effekter kommer detta att få? Läs mer här….

Vem bestämmer över upphovsrätten?

Upphovsrätten regleras på EU-nivå genom 11 EU-direktiv. Frågan är hur det nya Europaparlamentet kommer att agera och hur – om – upphovsrätten kommer att moderniseras under den kommande femårsperioden. För en fungerande framtida digital marknad krävs reformer.

Vilka beslut kommer Europaparlamentet att fatta kring upphovsrätten? Läs mer här….

1 4 5 6